Administratieve werkdruk in het primair onderwijs. Wat kunnen wij ermee?

In de komende maanden gaan wij onderzoeken waar het administratieve werk van de leerkracht, ib-er en directeur nu eigenlijk uit bestaat. En wat er uiteindelijk mee wordt gedaan. Als expert in procesoptimalisaties in bedrijfsvoering en onderwijs, analyseren wij de context van de computerprogramma’s en formats waarmee gewerkt, vastgelegd of gerapporteerd wordt. Ook zullen er kwalitatieve
-> Continue reading Administratieve werkdruk in het primair onderwijs. Wat kunnen wij ermee?

Nooit meer lange doorlooptijden bij akten en andere onderwijsdocumenten?

Een van de belangrijkste reden waardoor het muteren van aktes zo vaak mis gaat: het uitdraaien van akten blijkt bij veel onderwijsorganisaties noodgedwongen nog te vaak handmatig te gebeuren. In theorie zou dit geen probleem hoeven zijn maar wij constateren dat er tijdens dit handwerk vaak fouten in het proces sluipen. In veel gevallen wordt
-> Continue reading Nooit meer lange doorlooptijden bij akten en andere onderwijsdocumenten?

Hoe manage en monitor ik mijn verzuimbeleid zo efficiënt mogelijk?

Op basis van feedback van onze klanten over hoe hun Verzuimregistratie via AFAS Insite nog beter zou kunnen worden ingericht, hebben wij de afgelopen maanden nagedacht over mogelijke efficiëntieslagen in het gebruik. De uitkomst hiervan is: Verzuim 2.0 Nieuw hierbij zijn het verbeterde inzicht en de toegankelijkheid van informatie. Kortom het is nog gebruikersvriendelijker geworden.
-> Continue reading Hoe manage en monitor ik mijn verzuimbeleid zo efficiënt mogelijk?

Ouderschapsverlof in het Primair en Voortgezet onderwijs. Hoe zit het ook al weer?

Onze Kennisdelingssessies zijn bedoeld voor medewerkers personeels- en salarisadministratie, in het Primair en Voortgezet onderwijs. Naast kennis en uitleg over de regeling en interpretatie van de CAO omtrent dit onderwerp, wisselen wij ook tips uit en bespreken we knelpunten. Wij laten je voorbeelden zien uit de praktijk en tools die je kunt gebruiken. In relatief
-> Continue reading Ouderschapsverlof in het Primair en Voortgezet onderwijs. Hoe zit het ook al weer?

Doorwerken tijdens de vakantie? Doen of niet doen?

Voor veel mensen binnen het onderwijs zijn de weken voor en na de zomer helemaal niet zo gezellig. Alles moet snel af voor de vakantie en bij terugkomst liggen er dikke stapels opgehoopt werk te wachten. Zou het niet beter zijn om bepaalde werkzaamheden gewoon door te laten lopen? En juist rondom de zomer alle
-> Continue reading Doorwerken tijdens de vakantie? Doen of niet doen?

Bevoegdheden van leraren registeren. Hoe doe ik het efficiënter?

Scholen in Nederland zijn op dit moment verplicht om toezicht te houden op de lesbevoegdheden van hun leraren. Maar op teveel plekken is dit nog steeds niet goed geregeld. Met de komst van het Lerarenregister zal dit zeker moeten gaan veranderen. Meer dan ooit krijgen leraren zelf de plicht om hun eigen opleidingen en bevoegdheden
-> Continue reading Bevoegdheden van leraren registeren. Hoe doe ik het efficiënter?

Ook al klaar met het formatieproces voor het nieuwe schooljaar?

Zou het niet handig zijn om dit hele eindejaarscircus eens goed uit te lijnen? Transparant, efficiënt en actief? Omdat wij bij Work>flows houden van het stroomlijnen van complexe werkprocessen, hebben wij een oplossing bedacht waarmee je altijd een actueel overzicht houdt op je formatie en op de volgende vragen: Wat heb ik nodig in aantallen?
-> Continue reading Ook al klaar met het formatieproces voor het nieuwe schooljaar?

Ben jij je bewust van de consequenties van de “nieuwe transparantie”?

De digitalisering van vooral P&O processen heeft ook consequenties voor privacy, transparantie en de manier waarop wij met elkaar communiceren op de werkvloer. Wie mag wat zien? Welke afdelingen worden geautoriseerd om inzage te krijgen in wat voor dossiers? Een aanvraag voor seniorenverlof ging vroeger achter de schermen heen en weer tussen leidinggevende en P&O
-> Continue reading Ben jij je bewust van de consequenties van de “nieuwe transparantie”?