Voortgang van projecten

Hoe krijg ik beter inzicht in de voortgang van mijn projecten?

Projectadministratie helpt je organisatie om zicht te krijgen op je projecten. Belangrijke subsidie-projecten, nieuwbouwprojecten, etc. Je krijgt inzicht in waar uren en middelen aan worden besteed en waar het proces staat ten opzichte van je voorcalculatie.   Wij constateren vaak dat het invoeren van een projectadministratie technisch gezien, niet heel ingewikkeld is. Maar dat het
-> Continue reading Hoe krijg ik beter inzicht in de voortgang van mijn projecten?

Wat wij van jullie leerden op onze AVG audit

In aanloop op het ingaan van de AVG op 25 mei j.l. hebben wij onlangs een audit georganiseerd, samen met een van onze klanten CVO-AV, een onderwijsstichting voor het Voortgezet Onderwijs in Gorinchem. De audit was vooral gericht op de vraag: hoe om te gaan met data die betrekking hebben op medewerkers en derden? Welke
-> Continue reading Wat wij van jullie leerden op onze AVG audit

Work-Flows-Save-the-date-16-mei

Save the date 16 mei, 15:00 uur: Work>flows AVG audit – kennis halen en kennis brengen – en meer!

Work>flows heeft veel kennis in huis over onderwijs, leerlingvolgsystemen en personele data in AFAS. Maar op 16 mei willen wij je uitdagen om ook jullie eigen ervaringen rondom AVG met elkaar te delen: Welke analyses helpen jullie om steeds meer AVG-proof te worden? Waar staat jullie organisatie nu? Wat moet er nog gebeuren rondom de
-> Continue reading Save the date 16 mei, 15:00 uur: Work>flows AVG audit – kennis halen en kennis brengen – en meer!

Work-flows-Zo-testen-wij-voor

Zo testen wij voor onze onderwijsklanten de vernieuwde AFAS Verlof-functionaliteit

In juni dit jaar komt AFAS weer met een nieuwe release. Vol verwachting keken wij uit naar de vernieuwingen in de functionaliteit verlof. Vooral voor de onderwijssector zou dit verbeteringen moeten brengen, waarvan de belangrijkste: verlofberekeningen en -opnames bij meerdere dienstverbanden. Omdat wij eerder hierover al met productdevelopment aan tafel hebben gezeten, waren wij natuurlijk
-> Continue reading Zo testen wij voor onze onderwijsklanten de vernieuwde AFAS Verlof-functionaliteit

Wat doen wij met onze beoordelingsgesprekken?

Er wordt binnen de HR-wereld de laatste tijd veel geschreven over de zin en onzin van beoordelingsgesprekken. Maar ook over de manier waarop je deze jaarlijkse cyclus goed organiseert en een natuurlijke plaats geeft in je personeelsbeleid. De kwestie “Wat doen we met onze beoordelingsgesprekken?” wordt nog eens ingewikkelder bij organisaties waarbinnen zelfstandige eenheden opereren,
-> Continue reading Wat doen wij met onze beoordelingsgesprekken?

Waarom wij AFAS partner zijn – en wat dit betekent voor onze klanten

Wanneer AFAS nieuwe software ontwikkelt, willen zij dat hun release zonder fouten op de markt komt. Wij op onze beurt willen als partner heel graag in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekken hoe nieuw uitgeleverde functionaliteiten werken. Zo kunnen wij nadenken over wat beter kan en hoe nieuwe software het best kan worden gebruikt door
-> Continue reading Waarom wij AFAS partner zijn – en wat dit betekent voor onze klanten

Langdurige afwezigheid opvangen met AFAS InSite?

Soms kan werken met AFAS InSite tot onverwachte inzichten leiden waarop actie moet worden ondernomen. Toch is niet iedere organisatie hier altijd op berekend. Wat doe jij wanneer je erachter komt dat processen in jullie organisatie niet goed lopen omdat mensen met veel taken afwezig zijn? – Hebben jullie daarvoor richtlijnen? – Tot welk punt
-> Continue reading Langdurige afwezigheid opvangen met AFAS InSite?

Jaarrekening 2016 naar tevredenheid opgeleverd?

Het bijhouden van meer of minder complexe geldstromen – of het nu gaat om tussentijdse wijzigingen in bekostiging of andere vormen van inkomsten en uitgaven – het kan soms best lastig zijn. Zeker binnen grote onderwijsorganisaties waar het gaat om aanzienlijke bedragen. Maar als je het goed aanvliegt in het begin van het jaar –
-> Continue reading Jaarrekening 2016 naar tevredenheid opgeleverd?

Save the date! Dinsdag 6 juni 13:00 – 14:30 uur : nieuwe Work>flows kennisdelings-sessie (via Skype)

Ken of ben jij iemand die de veranderende rol van PSA – van registratie naar procesbewaker en het toevoegen van kennis – herkent? Hoe werken wij binnen het onderwijs toe naar het efficiënt analyseren van openstaande taken, met het gebruik van InSite? Hoe beweeg je medewerkers tot het tijdig muteren in InSite? Kun je invloed
-> Continue reading Save the date! Dinsdag 6 juni 13:00 – 14:30 uur : nieuwe Work>flows kennisdelings-sessie (via Skype)

Cursusmanagement met AFAS software en Work>flows ervaring

Wil jij meer inzicht in de professionalisering van medewerkers? Zou jij meer willen weten over de besteding van professionaliseringsbudgetten? Ken jij iemand die bezig is met de kwaliteit van jullie ontwikkelingsbeleid? Gaat de organisatie van studiedagen op jullie locaties wel efficiënt? Werk je bij een grote onderwijsinstelling met veel afzonderlijke locaties, dan kan het soms
-> Continue reading Cursusmanagement met AFAS software en Work>flows ervaring

Stilstand is achteruitgang

Welke stappen hebben jullie al gezet na de overgang van CASO/Edukaat naar een nieuw software systeem? Werk je ondertussen al papierloos? Is de relevante informatie al voor de juiste medewerker beschikbaar? Zijn contracten al digitaal en zichtbaar voor je collega’s en krijg je al een seintje als ze aflopen? Of zijn jullie nog de mogelijkheden
-> Continue reading Stilstand is achteruitgang

Is uw salarisverwerking “accountant-proof”

Dit is natuurlijk een hele verkeerde vraag. Salarisverwerking is een risicovol proces. Dit zou je niet alleen voor de accountant op orde willen hebben, maar vooral voor jezelf. Hoe vinden controles plaats, wat controleren we eigenlijk, wie doet ze, hoe leggen we vast wat we gedaan hebben en hoe vinden dit vervolgens ook weer terug
-> Continue reading Is uw salarisverwerking “accountant-proof”

Formatieplanning centraal en op school als integraal proces

Herkent u dit? Mutaties in de formatie worden op veel scholen voor Voortgezet Onderwijs bepaald in Foleta, maar mutaties moeten ook in het salarissysteem van  AFAS. Dat gebeurt nu op basis van verschillenlijsten uitdraaien, handmatig vergelijken, invoeren en paraferen. En waarschijnlijk zijn er tussen de scholen onderling ook nog verschillen in werkwijze. Is dat nog
-> Continue reading Formatieplanning centraal en op school als integraal proces