LinkedIn

Work>flows en AFAS Software al sinds 2013 partnerschap

Samenwerking voor dienstverlening ten behoeve van de onderwijsmarkt

Naast het feit dat wij AFAS-partner zijn, zijn we ook met andere organisaties een partnership aangegaan, omdat we overtuigd zijn van het feit dat je samen meer bereikt en je gebruik moet maken van elkaars kwaliteiten. Op deze pagina stellen wij onze partners aan jou voor.

AFAS Software

Work>flows is al jaren een dienstverlenende partner van AFAS Software

Work>flows heeft in november 2013 een partnerovereenkomst getekend met AFAS Software. Met deze overeenkomst bekrachtigen Work>flows en AFAS de samenwerking om te laten zien dat bedrijfsvoering in onderwijsland echt anders en beter kan. Work>flows maakt hierbij gebruik van de standaardsoftware van AFAS.

Work>flows is indertijd opgericht als tegenhanger van traditionele administratiekantoren. Onderwijsbesturen zijn eigenlijk te klein om zelf alle activiteiten te doen. Zij hebben door onvoldoende schaalgrootte vaak ook niet de kennis van alle terreinen. Daarom heeft Work>flows in samenspraak met het onderwijsveld gezocht naar een model waarin dat wel beter kan. Elk jaar maken ruim 40 (grotere) besturen gebruik van de diensten van Work>flows. Er is ondertussen veel geoptimaliseerd in de processen bij deze besturen. Bijna alle papieren formulieren zijn verdwenen uit de processen. Dubbel invoerwerk vindt (bijna) niet meer plaats. Work>flows gebruikt hiervoor de standaardsoftware van AFAS Software omdat zij vindt dat binnen deze software voorlopig nog voldoende mogelijkheden zijn om verbeteringen in de processen en werkwijze door te voeren.
Waar eerst vooral HRM aandacht had, gaat de optimalisatie ondertussen over alle processen die bedrijfsvoering raken. Ook financien, inkoop, CRM, cursusmanagement, gesprekkencyclus en projectadministraties komen aan bod. 

Parallel wordt er natuurlijk samen met AFAS Software gekeken naar verbeteringen naar de toekomst. Alle opgebouwde kennis wordt toegevoegd aan de standaard onderwijs template, zodat elke AFAS klant hier de vruchten van kan plukken.

De indertijd getekende partnerovereenkomst onderschreef al de ambities die beide organisaties hebben. Gelden in onderwijs zijn bedoeld voor ontwikkeling van de jeugd. Versimpeling van de administratieve afhandeling ondersteunt dat.

"Dankzij initiatieven zoals Work>flows, waarbij we als partners nauw samenwerken, zullen administratieve innovaties sneller vorm krijgen en  kunnen onderwijsinstellingen veel tijd en geld besparen door de inzet van moderne automatisering."

Jules Plevier, Partnermanager AFAS Software

MOOQE

MOOQE is gecertificeerd koppelpartner van AFAS. Zo zetten wij bijvoorbeeld de U-turn van MOOQE in voor de robotisering van veel handmatige acties die ook geautomatiseerd kunnen worden.

Automate your business met de U-Turn!

Een unieke SaaS oplossing die erg goed integreert met AFAS. Zet de U-Turn in op jouw applicaties, servers of databases om data uit gewenste plekken op te halen, te bewerken en weer te koppelen. De U-Turn maakt het mogelijk om direct te koppelen of een zogenaamde hybride koppeling te maken. Bij een hybride koppeling wordt een data extract gemaakt en beschikbaar gesteld zodat je dit kunt verwerken in AFAS Profit.

Een intuïtieve, robuuste en up to date toolbox met oneindige mogelijkheden én die makkelijk te gebruiken is door de gebruiksvriendelijke web interface. Daarnaast bieden zij een platform voor ondersteuning door middel van consultancy partijen, een knowledge base en templates.

Zo wordt koppelen kinderspel!