LinkedIn

Doorontwikkelen en verbeteren

Integrale en transparante bedrijfsvoering, daar gaan we voor.

Luisteren

Nadenken

Ontwerpen

Verbeteren

Casus: Verbetering in totale bedrijfsvoering en samenwerking tussen schoollocaties

Een ideale oplossing, vanuit een standaardconcept, passend bij jullie situatie. Daar zijn wij voor. Helaas komen we het bij veel onderwijsbesturen tegen. Een scala aan applicaties die nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Dat betekent dus ook veel bijhouden op verschillende plekken. Voor planning, voor beoordelen, voor het smoelenboek, voor een adreslijst, voor een aantal rapporten, voor het LMS, etc etc. Daarnaast zien we het spanningsveld tussen eigen werkwijze en centrale werkwijze. Kennisuitwisseling en samenwerking komt maar mondjesmaat van de grond. Overal worden dezelfde wielen uitgevonden.

Zo ook bij dit bestuur, ontstaan na een fusie van 2 besturen met elke een aantal scholen / locaties. De noodzaak tot samenwerking wordt steeds belangrijker en bijna voorwaardelijk voor doorontwikkeling. Daarom hebben we samen met CvB en directieleden van enkele locaties en de Algemeen Ondersteunende Dienst, een stevige discussie gevoerd over de relevante eigenheid. Waar wil en moet je bijzonder zijn, waar kun je juist profiteren van de samenwerking.
Hieruit zijn een aantal initiatieven gekomen die nu vanuit een projectmatige aanpak met een "best practise" gedachte worden opgezet en uitgerold. In de routekaart is zichtbaar wat we doen en hoever we zijn, prioriteiten worden gesteld en er wordt hard samengewerkt aan een gezamenlijk succes. Zo hebben integrale personeelsplanning - ontwikkelen van medewerkers - delen van organisatie informatie (CRM) - beter inzicht in beschikbare informatie - goed gebruik van Office365 - één leerling administratie systeem - integrale management informatie de komende periode extra aandacht.

De tijd gedurende dit project wordt meteen gebruikt om allerlei kleinere verbeteringen in de processen op te pakken en door te voeren. We zijn nu toch samen bezig ...

Best practise, daar gaan we voor!

MEER WETEN?

Kom met ons in contact