LinkedIn

Beheer (applicatiebeheer en meer)

Iedereen is bijzonder, maar gelukkig ook gewoon vergelijkbaar.

Luisteren

Nadenken

Ontwerpen

Verbeteren

Casus: Salarisverwerking en goede dossiervorming

Salarisverwerking is een risicovol proces. Dit wil je niet alleen voor de accountant op orde hebben, maar vooral voor jezelf. Hoe vinden controles plaats bij de maandelijkse salarisverwerking, wat controleren we eigenlijk, wie doet de controles en vanuit welk perspectief. En hoe leggen we vast wat we gedaan hebben en hoe vinden we dit vervolgens ook weer terug als daar door bijvoorbeeld de accountant naar gevraagd wordt. Voldoende aanleiding voor ons om kritisch naar dit gehele proces te kijken.

In de vorm van een audit hebben we bij onze klanten de grootste knelpunten en verbetermogelijkheden gevonden. Dit was input voor ons om hiermee aan de slag gegaan. Belangrijkste bevindingen waren:

  • Controles worden in de meeste gevallen wel goed gedaan, maar verslaglegging hierop kan beter;
  • Payroll-auditor wordt gebruikt. Echter geconstateerde fouten worden niet of nauwelijks geanalyseerd en gebruikt om structurele verbeteringen door te voeren, zodat fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen;
  • In de achtereenvolgende processtappen wordt op (eigen) onderdelen wel gecontroleerd. Verbeterpunten zitten vooral in inzicht en verantwoord hebben dat in voorgaande processtappen de juiste controles (en noodzakelijke aanpassingen) gedaan zijn. M.a.w. is het eindresultaat ook een resultaat van alle vorige controles en stappen bij elkaar;
  • Controle-instrumenten worden goed gebruikt, maar bijvoorbeeld standenregister bleek hier en daar voor verbetering vatbaar.

Op basis van deze bevindingen hebben wij middels een echte salaris-workflow met herijking van rollen, verbeterde standaard-instelling payroll-auditor en standenregister, het salarisverwerkingsproces verder geoptimaliseerd! En zo doen we jaarlijks een tweetal audits vanuit een zelfde aanpak.

Salarisverwerking simpeler en goed gearchiveerd

MEER WETEN?

Kom met ons in contact