Administratieve werkdruk in het primair onderwijs. Wat kunnen wij ermee?

In de komende maanden gaan wij onderzoeken waar het administratieve werk van de leerkracht, ib-er en directeur nu eigenlijk uit bestaat. En wat er uiteindelijk mee wordt gedaan. Als expert in procesoptimalisaties in bedrijfsvoering en onderwijs, analyseren wij de context van de computerprogramma’s en formats waarmee gewerkt, vastgelegd of gerapporteerd wordt. Ook zullen er kwalitatieve
-> Continue reading Administratieve werkdruk in het primair onderwijs. Wat kunnen wij ermee?